402 Väx(t) med Fibonacci

Allm
Föreläsning

Peder Claesson

Det nybildade Svenska Fibonaccisällskapet presenterar exempel på hur Fibonaccitalen 1, 1, 2, 3, 5, 8 . . . uppträder i natur, arkitektur, konst och matematik. Exemplen täcker in alla nivåer från förskola till gymnasium. Växten i rubriken avser solros men skulle lika gärna kunnat var ananas, gran eller tall.

Per Berggren, Peder Claesson, Carl-Olof Fägerlind, Torbjörn Jansson, Maria Lindroth, Bengt Ulin och Ulla Öberg från Svenska Fibonaccisällskapet medverkar.

Klicka här för full dokumentation

Hem