522 Huvudräkning – en metod att lära matematik

Gr/Gy
Föreläsning

Wiggo Kilborn

Huvudräkning är i dag ett viktigt inslag i matematikundervisningen. Men vad lär eleverna och vad är målet? Under föreläsningen ges konkreta exempel på hur huvudräkning kan planeras och genomföras.

Till skillnad från skriftlig räkning, förutsätter huvudräkning att de strategier som används anpassas till den uppgift som skall lösas. Man behöver alltså behärska flera, varierande strategier. Alla dessa strategier bygger emellertid på ett fåtal kända räknelagar och räkneregler. Genom att, till en början informellt, lyfta fram dessa räknelagar och räkneregler ges eleverna möjligheter att lära sig, inte bara huvudräkning utan även matematikens grunder.

Wiggo Kilborn, Universitetslektor. Har arbetat med lärarutbildning och utbildningsforskning vid Göteborgs universitet. e-mail: wiggok@compaqnet.se

Klicka här för full dokumentation

Hem