919 Hur kan vi utveckla språket i matematik med hjälp av konst?

Gr
Workshop

Marianne Rönnbom

Hur kan vi utveckla språket i matematik med hjälp av konst?

Språket är en huvudsak, och det måste vi öva på många olika sätt. Eleverna har kanske en massa ord, men det är inte säkert att de har den rätta sortens ord.

-    Vilket begreppsinnehåll har eleverna ”i sina huvuden”? Vad har de att associera till?
-    Hur kan vi bygga begrepp relaterat till adekvata ord?
-    Hur kan vi skapa förståelse med hjälp av bilder?
-    Hur kan vi kommunicera matematik i olika situationer och lära adekvata ord?
-    Hur kan vi arbeta konkret och få behov av de ”rätta” orden i matematik?
-    Hur kan vi arbeta så att eleverna gör orden till sina?

Att arbeta med att beskriva bilder är ett sätt att organisera för lärande där alla elever är aktiva. Eleverna arbetar två och två. Läraren utmanar deras tankar. I denna workshop får deltagarna möjlighet att sätta sig in i detta arbetssätt. I första hand används konstbilder. Som lärare väljer man bilder efter vilka ord man vill att eleverna ska införliva i sitt ordförråd. Exempel kan vara allt från lägesord, jämförelseord samt geometriska ord och uttryck. Man kan exempelvis använda bilder med stilleben från gamla mästare, linjer, kurvor och grafer hos Klee samt abstrakt konst hos Mondrian.

Marianne Rönnbom är universitetsadjunkt vid Lärarutbildningen vid Malmö Högskola
och undervisar där i huvudämnet Matematik och lärande samt i sidoämnet Matematik från början. Även fortbildningsuppdrag ingår i tjänsten.

Klicka här för full dokumentation

Hem