409 Matematik i förskolan


Föreläsning

Anna-Lena Lindekvist

Det är väsentligt att vi får fram en ny syn på matematiken i förskolan, så att man inte bara ser den som arbete med tal och siffror, utan mera som ett förhållningssätt, ett sätt att relatera till verkligheten. Det handlar om att utveckla det matematiska tänkandet hos barnen, att se matematiken omkring sig, att gå från att se matematik endast som tal och siffror till att se matematik som ett sätt att beskriva och hantera verkligheten.

Det viktiga är att man arbetar med matematiken i många olika aktiviteter och att man gör det utifrån sina egna premisser: Att få barn att tala, reflektera och dokumentera, att ta tillvara mångfalden i barns tankar och idéer.

Som pedagog måste man kunna uppfatta de naturliga situationer som uppstår, men också konstruera situationer som utmanar barnens matematiska tänkande.

Ta på matteglasögon på dig själv, barn och föräldrar! Sätt ord på matematiken!

Jag som föreläser är småskollärare, fil. mag. i pedagogik och Gudrun Malmer-stipendiat samt har varit föreståndare för lärakademin Matematik i förskola och förskoleklass. Jag arbetar för närvarande på en avhandling med inriktning på att förebygga matematiksvårigheter.

Klicka här för full dokumentation

Hem