412 Kulturen som mattesprångbräda

Gt
Föreläsning

Ingrid Larsson
Klara Kerekes

Kan barn erövra matematik och uppnå nationella mål utifrån sig själv och sin kulturella bakgrund?

Ja, för det pedagogiska arbete vi presenterar har en vetenskaplig grund och har ingått i ett aktionsforskningsprojekt, ”lärande i flerkulturellt samhälle”, där den vetenskaplige ledaren var professor Henning Johansson.

Vi tillämpar detta pedagogiska arbete i år 2 - 3 för att främja elevernas lärande i matematik på vägen mot måluppfyllelse. Uppgifterna som eleverna jobbar med är tagna från deras vardag och erbjuder dem möjlighet att ha sin kulturella bakgrund och sin närmiljö som utgångspunkter i lärandet. Med detta arbetssätt vill vi stimulera elevernas nyfikenhet, lust och intresse till matematik.

Barn lär sig bl. a addition, subtraktion, multiplikation, division, geometriska former och mått utifrån sig själv, sitt språk och sin kulturella bakgrund på ett lättsamt och meningsfullt sätt. Elever som vi jobbar med ser inte matematik som siffror och tecken i en bok utan kan omsätta sina matematiska kunskaper till vardagliga situationer. Det arbetet som vi presenterar är samverkan mellan olika yrkesgrupper, närsamhället, hemmet och skolan.
Irene Rönnberg, Lennart Rönnberg har besökt vår klass. De tyckte att vårt arbete var ett bra exempel på hur man kan utveckla elevernas matematiska kunskaper och anlitade oss som föreläsare på en konferens i Stockholm som NCM och Skolverket anordnade och som handlade om minoritetselever och matematik. Vi vet att de även idag tar upp vårt pedagogiska arbete som ett gott exempel.

Ingrid Larsson är utbildad förskollärare och arbetar idag som fritidspedagog på Tenhultsskolan i Tenhult. Ingrid har deltagit i aktionsforskningsprojektet.

Klara Kerekes är lärare i grundskolans tidigare år med Ma/No inriktning och arbetar på Tenhultsskolan.

Klicka här för full dokumentation

Hem