804 Kommunicera matematik – Internet som verktyg för att öka begreppsförståelsen i matematik

Allm
Föreläsning

Helena Karis
Edward de Forest
Kathrin Halvarsson

Vi, tre matematiklärare från områden i Stockholm, ville att våra elever skulle prata mer matematik. Vi ville också att våra elever skulle använda Internet för att kommunicera med läraren och varandra.

Vi prövade att förändra vårt arbetssätt, genom att använda datorn och Internet som verktyg i undervisningen. Under en period fick eleverna läxor via Internet. Under en annan period fick elever från olika delar av Stockholm lösa gemensamma matematikuppgifter genom att chatta med varandra på lektionstid.

Våra erfarenheter av dessa och andra Internetstödda aktiviteter är att eleverna upplevde matematik som mer lustfyllt. Vi tror också att eleverna utvecklar både matematiska begrepp och sin språkliga förmåga.

Samtidigt ser vi att undervisningen blir mer individualiserad och att läraren kan få ett bredare bedömningsunderlag.

Klicka här för full dokumentation

Hem