1008 Leka och lära matematik ute i förskolan

Fö, Skolledare
Workshop

Mia Bucht
Gerd Strandberg

Matematik är så mycket mer än siffror och tal på papper. Det handlar om fantasi och självförtroende. Med förskolebarn passar det utmärkt att arbeta med språket, rumsuppfattning, sortering och mönster - ute och i lekform.

Ute i naturen kommer rörelse, samarbete och upptäckarglädje in på ett självklart sätt.

På samma sätt känns det naturligt att grunderna för matematikförståelse måste ske med hela kroppen och alla sinnen.

Vi vill ge exempel på hur man kan arbeta med grunderna till matematikförståelse samtidigt som barnen får leka, samarbeta, röra på sig och uppleva naturen.

Deltagarna får praktiskt pröva på olika övningar ute, så klä er för det.

Till detta pass finns ingen dokumentation utöver abstract.

Hem