608 Mattegympa

(finns även som 430)

Fö/Gt
Workshop

Lotta Råberg
Maria Fahlgren
Yvonne Liljekvist

I den här workshopen vill vi inspirera till matematiklektioner i gympasalen. Eftersom många barn har behov att röra på sig kan det här vara ett bra komplement till den ordinarie undervisningen. Här kan man på ett lekfullt sätt träna och befästa grundläggande matematiska begrepp och taluppfattning med utgångspunkt i våra styrdokument. Eftersom barn lär sig på olika sätt kan detta vara ett sätt att öka lusten och stärka självförtroendet i matematik.

Deltagarna kommer att få prova olika övningar och aktiviteter.

Maria Fahlgren, Yvonne Liljekvist och Lotta Råberg är universitetsadjunkter och lärarutbildare på kursen Kreativ Matematik vid Karlstads Universitet.

Klicka här för full dokumentation

Hem