513 Studiehandledning på modersmål är en väg till att skaffa bra kunskaper i matematik

Gr, Skolledare
Föreläsning

Alla Ericson
Marta Cordova-Nunez

Här presenteras en verksamhetsberättelse som omfattar studiehandledning i matematik på flera olika språk, bl. a. ryska, spanska, albanska, arabiska, och persiska. Lärare i modersmål har också initierat att erbjuda matematik på modersmålet inom Elevens val. Arbetet bedrivs av skolans arbetslag, Regnbågen. Studiehandledning i matematik får de elever som till fullo inte kan följa undervisning på grund av otillräckliga kunskaper i svenska. Studiehandledning kan ges till en elev i en förberedelseklass eller i en ordinarie klass när eleven successivt slussas till den från förberedelseklassen. Det är modersmålsläraren i respektive modersmål som ger studiehandledning till eleven. Studiehandledning byggs på det följande:
1)    Utveckling av elevens motivation att ta emot studiehandledningen för att klara målen i matematik.
2)    En arbetsplatsförlagd matematikinriktad studiecirkel för modersmålslärarna som bedriver studiehandledning i matematik.
3)    Regelbundna studiehandledningstillfällen.
4)    Under studiehandledningstillfällen sammansätts matematiken med andra ämnen, framför allt naturämnen, och riktiga livssituationer.
5)    Kontinuerligt samarbete mellan studiehandledare, ordinarie matematik lärare, svenska som andra språk lärare och skolledning.
6)    Samarbete mellan föräldrar och skolan kring studiehandledningens problematik.
Förslag på organisering av studiehandledning, som leder till att fler elever med andra modersmål än svenska kan uppnå målen, förbättra sina kunskaper och självförtroende, kommer att framläggas under föreläsningen.

Alla Ericson, fil. dok., fil. kand. i utbildningsvetenskap, studiehandledare i matematik, modersmålslärare och matematikutvecklare på Skogsängsskolan i Salem, Sverige. Alla Ericson leder en fortbildningscirkel för skolans modersmålslärare och bl.a. intervjuar lärare, elever och föräldrar om deras uppfattningar kring studiehandledningsroll.
Marta Cordova-Nunez, studiehandledare i matematik, modersmålslärare på Skogsängsskolan i Salem, Sverige. Marta Cordoba driver ett projekt att erbjuda skolans elever matematik på modersmål inom Elevens val.

Klicka här för full dokumentation

Hem