520 Symbolhanterande – ett pedagogiskt hjälpmedel att räkna med

Gr/Gy
Föreläsning

Lennart Berglund

Ett tekniskt intresse är en stark drivkraft för att skaffa en ny mer avancerad miniräknare där man hela tiden får mer för pengarna.

Är den symbolhanterande miniräknaren en ytterligare möjlighet för den grupp som redan nu ser många tillämpningar eller kan den även förenkla och skapa förståelse för elever som har problem med exempelvis ekvationer?

Hur pass mycket hjälp får en medelgod elev med svårigheter för just matematiska symboler och algebra? Finns det möjlighet att uppnå en potential liknande ord-
behandling och bildredigering?

Föredraget utgår från två klasser från samhällsvetenskapliga programmet som kommer att testa symbolhanterande räknare med start vid årsskiftet 2006/2007 i ett projekt som löper vidare under 2008 och 2009.

Exempel på uppgifter med matematiska modeller och utvärderingar från klassen presenteras.

Möjligheter till att examinera i framtiden.

Klicka här för full dokumentation

Hem