723 Slumpen och hur vi uppfattar den – med och utan tärning

Gs/Gy
Föreläsning

Ingemar Holgersson

I föredraget presenteras ett nytt och enkelt sätt att ta reda på antalet kombinationer som t ex ger resultatet 20 vid kast med 5 tärningar. Detta sätt bygger på en generalisering av Pascals triangel, och ger oss möjligheter att utnyttja Excel för att enkelt bestämma sannolikheten för ett visst antal poäng vid kast med många tärningar. Det blir nu också möjligt att på ett enkelt sätt illustrera en av matematikens mer spektakulära satser, nämligen den centrala gränsvärdessatsen i statistik. Den säger att om du upprepar ett experiment med en viss fördelning tillräckligt många gånger så närmar sig den resulterande fördelningen alltid en och samma, nämligen den s.k. normalfördelningen, och detta händer oberoende av hur fördelningen ser ut från början. I föredraget illustreras denna sats dels för en likformig fördelning (kast med en tärning), men också för en olikformig fördelning (kast med två tärningar där skillnaden noteras). I en andra del av föredraget presenteras några intressanta resultat (t ex Benfords lag om fördelningen av begynnelsesiffror bland numeriska data) och övningar som överraskar och utmanar våra spontana föreställningar om slumpen.

Ingemar är sedan 1985 lärarutbildare i matematik vid Högskolan Kristianstad.

Klicka här för full dokumentation

Hem