916 Matematiksvårigheter

Gr
Föreläsning

Doris Lindberg

Är matematiksvårigheter något som eleven föds med eller något som han/hon får p.g.a. hur vi undervisar i matematik? Under passet kommer jag att ta upp kommunikationens betydelse, vikten av en god taluppfattning och ge exempel på några kartläggningar.

Doris Lindberg: speciallärare för Fk - åk. 9 på Carlssons Skola i Stockholm.
Lång erfarenhet av pedagogisk handledning och som föreläsare. Författare

Klicka här för full dokumentation

Hem