921 På upptäcktsfärd mot nya begrepp

Gs
Föreläsning

Bengt Drath

”Utbildningen i matematik skall ge eleven möjlighet att utöva och kommunicera matematik i meningsfulla och relevanta situationer i ett aktivt och öppet sökande efter förståelse, nya insikter och lösningar på olika problem”. (Kursplanen i matematik)

En härlig text som skall prägla vår undervisning. Hur handleder vi detta lärande? Hur dukar vi upp för dessa upptäckter? Vilken syn har vi egentligen på lärandet? Kan man överhuvudtaget börja lektionen med en s.k. genomgång? Hinner vi med kursen, det tar ju tid att gå på upptäcktsfärd enligt kursplanens intentioner!

Jag har försökt att utmana denna väg i min undervisning och söker ständigt nya vägar. Om detta handlar min föreläsning.

Bengt Drath arbetar halvtid som högstadielärare på Stöpenskolan i Skövde kommun och halvtid som fortbildare och lärarutbildare på Högskolan i Skövde.

Klicka här för full dokumentation

Hem