606 Taluppfattning och språkutveckling från början


Föreläsning

Görel Sterner

Måste man kunna ord som beteckning för tal och antal för att utveckla räkneförmåga och taluppfattning? Filosofer och språkforskare har under lång tid sysselsatt sig med den frågan. Inom forskning ges exempel på samlarsamhällen som idag lever tämligen iso-lerade från omvärlden och som saknar räkneord utöver till exempel två eller fem. Frågor som forskare har velat ha svar på är bland annat: Har dessa människor taluppfattning? Kan de uppfatta exakt antal av en mängd? Kan de jämföra och uppskatta mängder och avgöra i vilken mängd det finns flest? Kan de kommunicera tankar om tal och antal? En spännande fråga är om det finns paralleller med hur små barn utvecklar räkneförmåga och taluppfattning. Under föreläsningen ges konkreta exempel på vad forskning funnit om räkneförmåga och förmåga att kommunicera tankar om tal i dessa samlarsamhällen. Vi får också se exempel på hur små barn genom erfarenheter i sin vardag, utvecklar ordförråd och taluppfattning i samspel med förskolans pedagoger och med sina kamrater i förskolan.

Görel Sterner är förskollärare, lågstadielärare och specialpedagog. Hon är en av projektledarna för projektet ”Små barns matematik” vid Nationellt Centrum för Matematikutbildning (NCM), Göteborgs universitet. Hon har under många år arbetat med kompetensutveckling och utvecklingsarbeten i förskolan.

Klicka här för full dokumentation

Hem