1012 Varför behöver elever lära matematik?

Gr
Föreläsning

Maria Bjerneby Häll

Frågan om varför matematik behöver finnas på schemat är central och ständigt lika aktuell. Matematikläraren får frågan av sina elever i klassrummet och emellanåt av politiker, beslutsfattare, föräldrar och en allmänhet som anser sig aldrig ha haft någon användning av den matematik de tvingades lära sig i skolan.

Hur kan vi motivera våra elever i klassrummet med hjälp av argument för matematik? Vilket matematiskt innehåll är enklare respektive svårare att övertyga eleverna om att de kommer att ha användning av?

I föreläsningen tar jag upp den speciella problematik som gäller matematikämnet i skolan och beskriver innehållet i de argument som förts fram under olika tider och i olika länder. Jag berättar också om resultaten från två undersökningar. Den ena undersökningen handlar bl.a. om vilka argument lärarstudenter tror sig kunna använda för att motivera sina elever i grundskolan. Den andra undersökningen handlar om nyblivna matematiklärares möte med skolverkligheten och om vad de betraktar som viktigast att eleverna lär sig.

Maria Bjerneby Häll är universitetslektor i matematik med inriktning mot matematikdidaktik vid Högskolan i Kalmar och arbetar främst inom lärarutbildningen. Hon har skrivit en doktorsavhandling om argument för matematikundervisning i grundskolan.

Klicka här för full dokumentation

Hem