806 Huvudräkning utifrån ett nytt didaktiskt perspektiv

Allm
Workshop

Leif Maerker

Du ger tillfälle att arbeta med ett nytt spännande arbetsmaterial för enklare huvudräkning. Vi arbetar med talen ett till tjugo i addition och subtraktion och upp till tians tabell i multiplikation och division. Materialet har utprovats på Bräckegymnasiet byggprogrammet. Materialet passar dock alla åldrar.

Workshopen föregås av en föreläsning för lärare på gymnasiet.

Leif Maerker är lärare på Bräckegymnasiet i Göteborg och har en bakgrund som lärare på skolan alla stadier, rektor och lärarutbildare. Han är Gudrun Malmer-stipendiat och har varit projektledare för KAM-projektet (Karaktärsämnets matematik, ett 5-årigt forskningsbaserat utvecklingsprojekt). Han har varit läromedelsförfattare, expert på Skolverket och är debattör och kompetensutvecklare som spridit sina tankar såväl nationellt som internationellt. Han är även med som representant för gymnasiets yrkesförberedande program i IKUM.

Klicka här för full dokumentation

Hem