1024 Matematiklaborationer med modern teknik

Gy
Föreläsning

Per Jönsson
Sverker Aasa

Det är väl dokumenterat att många elever i grundskolan och på gymnasiet tycker att matematikundervisningen är tråkig, fantasilös och saknar förankring i vardagserfarenheter. Detta är paradoxalt eftersom matematik aldrig har varit så betydelsefull och viktig som idag. Dock är matematiken nästan alltid dold och skolan misslyckas ofta med att lyfta fram och synliggöra den på ett engagerat och fantasifullt sätt. Resultatet blir istället självständig räkning i matteböckerna utan koppling till samhället eller modern teknik.

Under föreläsningen ger vi prov på matematiklaborationer med modern teknik som kan hjälpa till att lyfta fram den dolda matematiken och göra den spännande. Tanken med laborationerna är att eleverna ska använda sina egna mobiltelefoner, digitalkameror eller MP3-spelare för att ta upp ljud, bild och annan data som kan bilda utgångspunkt för mycket av matematiken som ingår i dagens kurser. Begreppet derivata kan t.ex. introduceras genom att eleverna filmar en cyklande kompis med en digitalkamera, gör om filmen till en sekvens av jpg-bilder och sedan genom mätning i bilderna tar reda på hur fort kompisen cyklar vid en viss tid. Geometri kan baseras på elevernas egna kamerabilder, där man med utmärkta gratisprogram kan lägga in koordinatsystem och mäta vinklar och sträckor. Satellitbilder från Google-earth kan användas för att ta reda på gångsträckan från elevens hus till bästa kompisen eller till fotbollsplanen. Många elever använder redan Google-earths längdmätningsverktyg, men vilken matematik ligger bakom? Vi avslutar med att tipsa om vidare material inom området.

Per Jönsson är professor i tillämpad matematik vid Malmö högskola och ämneslärare i matematik och fysik.

Sverker Aasa är universitetsadjunkt vid Malmö högskola, har tidigare arbetat vid som lärarutbildare vid Umeå universitet samt som matematiklärare inom grund- och gymnasieskolan.

Klicka här för full dokumentation

Hem