715 Medvetet matematiskt språk – medvetna pedagoger, en framkomlig väg för att höja den allmänna matematiska nivån

Gr
Föreläsning

Elsa Wickström

I vårt pågående matematikprojekt strävar vi att redan under tidiga skolår arbeta med matematiska begrepp som i de senare skolåren upplevs som svåra av många elever. Det kan vara bråk, decimaltal, geometri, algebra eller kilopris. Idéerna har jag fått av elever åk 6-9 som har fått specialundervisning och jag har samtidigt kunnat pröva idéerna i de klasser i lägre årskurser jag samtidigt undervisat.

Svårigheter och ovana med det matematiska språket har varit ett av hindren för de äldre att ta till sig matematiken. De svåra orden har jag samlat för att ord för ord införliva dem med de yngre elevernas aktiva ordförråd. Som ett led i vårt projekt har de yngre barnens pedagoger (lärare, förskollärare och fritispedagoger) fått fortbildning. Den har gått ut på att belysa matematiken i spel och vardagliga situationer, för att de ska kunna hjälpa barnen att utveckla sin matematik och språket kring detta.

De yngre barnen har en fantasi som gör det lättare för dem att ta till sig abstrakta begrepp
med ett öppnare sinnelag än tonåringen. I min föreläsning ger jag både exempel från situationer i specialundervisningen, blandade grupper med olika åldrar och från yngre barn.

Jag heter Elsa Wickström, arbetade som lågstadielärare ca 25 år innan jag började arbeta som spec. ped. 2000 tog jag en Mastersexamen i Mathematics and Computing Education samtidigt som jag tillsammans med två medarbetare startade Friggaskolan, en fristående skola i Östersund med numera drygt 250 elever F-9. Där arbetar jag huvudsakligen med utveckling av matematik och specialundervisning.

Klicka här för full dokumentation

Hem