310 Anpassad utbildning genom kartläggning av förståelse och färdigheter inom tal och räkning

Gt, Skolledare
Föreläsning

Bjørnar Alseth
Inger Throndsen

De första åren i skolan är ofta avgörande för elevens fortsatta skolframgång. I matematikämnet bygger eleverna upp sin kunskap byggsten för byggsten. Om det saknas byggstenar, är det stor risk att byggnadsverket blir dåligt. Om eleven på ett tidigt stadium inte förstår grundläggande begrepp, kommer han eller hon att få mindre utbyte av den vanliga undervisningen. Följden blir att eleven halkar efter de andra eleverna.

För att kunna identifiera och hjälpa dessa elever och därmed bryta den negativa spiralen krävs:

1.    Fokus på de kunskaper och färdigheter som är särskilt viktiga för eleverna.
2.    Diagnoser som identifierar de elever som ännu inte har tillägnat sig dessa färdigheter.
3.    Åtgärder som hjälper de identifierade eleverna att hinna i kapp de andra.

I Norge utvecklas nu diagnoser med handledning för dessa tre punkter. Diagnoserna kommer att bli obligatoriska för alla elever i årskurs 2 (ålder 7 år). Diagnoserna och materialet riktar sig främst till de svagaste 20 procenten av eleverna, men är också värdefullt för de övriga eleverna. På seminariet kommer vi att visa de olika diagnosuppgifterna och diskutera vilka färdigheter de mäter. Vi kommer också att presentera olika åtgärder med tydlig anknytning till de mål eleverna ska nå i ämnet matematik.

Bjørnar Alseth har doktorerat i hur barn lär sig matematik. Han har arbetat med lärarutbildning och lett arbetet med Norges senaste läroplan i matematik..

Klicka här för full dokumentation

Hem