607 Musik – ett ämne att räkna med!

Fö/Gt
Föreläsning

Agnetha Hellgren

Jag vill visa hur man kan använda sig av musik som ett inlärningsverktyg i den grundläggande matematikundervisningen. Vi strävar efter en helhetssyn i lärandet, och jag kommer att ge exempel på hur man kan förstärka lärandet och utveckla det matematiska språket genom musik, sång och rörelse.

Det blir mycket praktiska övningar och exempel som kan användas och utvecklas beroende på ålder och förkunskaper hos våra elever.

Agnetha Hellgren, Smögen, född 1962. Arbetar som lärare och kantor. Studerar matematikdidaktik i Göteborg på kvartsfart.
Utbildning:
Organist- och kantorsexamen 1979
Fritidspedagogexamen 1982
Grundskollärarexamen 2005

Klicka här för full dokumentation

Hem