717 En rolig mattetimme

Gr/Gy
Föreläsning

Tommy Olsson

Alla som jobbar med matematikundervisning vet hur svårt det är att fånga vissa elevers uppmärksamhet. Ännu svårare är det att få dessa elever intresserade av ämnet matematik. Föreläsningen innehåller många små tips, knep, trolleri med tal och roliga matematik-
problem. Förhoppningsvis kan den ointresserade eleven fascineras något av den fantastiska matematiken. Föreläsningen innehåller bland annat olika sätt att multiplicera, fantastiska tabeller och mönster, trix med binära tal och matematiktrolleri. Att starta en lektion med något som eleverna uppskattar får oftast positiva konsekvenser vad gäller inlärning.

Tommy Olsson jobbar på Högbergsskolan i Tierp i huvudsak med yrkeselever. Tommy är även läromedelsförfattare och jobbar med kommunutveckling i matematik i Tierps kommun.

Klicka här för full dokumentation

Hem