329 Inspirerande Ma/NO

(finns även som 113)

Gt, Skolledare
Workshop

Hans Persson

Hur kan man på ett enkelt sätt förändra sin matematikundervisning så att den blir mer laborativ? Hur kan man ge undervisningen ett lyft genom att integrera matematik och NO på ett meningsfullt sätt? Hur kan variation av arbetssätt och arbetsformer bidra till att man lockar fram de dolda talangerna i klassrummet?

I denna konkreta och kreativa workshop får du möta enkla vardagsnära experiment som gör det osynliga synligt. Du får ta del av idéer som inspirerar och som väcker barnens intresse och förhoppningsvis håller deras intresse vid liv. Du får också med dig en omfattande och användbar dokumentation.

Hans Persson, läromedelsförfattare och universitetslektor på Lärarhögskolan i Stockholm, projektledare för Resurscentrum för NO/Naturvetenskap, vinnare av kunskapspriset 2004 i kategorin skola/utbildningsväsende ”för en exceptionellt inspirerande lärargärning”.

Klicka här för full dokumentation

Hem