210 Utmaningar med ett A4-papper

Gr
Workshop

Per Berggren
Maria Lindroth

Med hjälp av ett enkelt A4-papper kommer vi att visa på ett antal intressanta och spännande undersökningar man kan göra inom området tal och räkning. Ett enda A4-papper räcker för undersökande och laborativa aktiviteter under ett par veckors arbete, eller mer...

Uppgifterna ger möjlighet för eleverna att få en fördjupad förståelse både vad det gäller matematisk förståelse som hur man kan ”arbeta matematiskt”. Att lära sig att ”arbeta matematiskt” är en viktig del i en framgångsrik matematikundervisning.

Per Berggren och Maria Lindroth
Matematiklärare, författare och lärarfortbildare

Klicka här för full dokumentation

Hem