706 Matematik i förskolans vardag


Föreläsning

Anna Kärre

I förskolans vardag - i leken och kring våra rutiner - ställs barnen ofta inför olika utmaningar och problem som de behöver lösa. Men hur kan vi pedagoger göra för att ta tillvara det lärande som sker i barnens vardag och hur gör vi lärandet meningsfullt?

Under föreläsningen berättar Anna Kärre om sitt utvecklingsarbete kring matematik i förskolan och vi får se flera exempel på matematiska utmaningar i vardagen. Vi får också se prov på barns dokumentationer och ta del av deras samtal och tankar.

Anna Kärre, förskollärare, har deltagit i två olika matematikprojekt bl.a. NCM:s
pilotprojekt ”Små barns matematik”. Hon arbetar på en 3-5-årsavdelning inom Pysslingen Förskolor och skolor AB och leder dessutom kurser och fortbildningar kring matematik i förskolan.

Klicka här för full dokumentation

Hem