429 Studenters möte med matematiska bevis

Gy
Föreläsning

Kirsti Löfwall Hemmi

Matematiska bevis handlar inte bara om geometri, det handlar även om att utveckla ett ifrågasättande och ett kritiskt tänkande, något som är oerhört viktigt för eleverna att få med sig från gymnasiet. I mitt föredrag beskriver jag hur universitetsstudenter möter bevis och fokuserar särskilt på bristen på synliggörande av bevisets roll, både i skol-
matematik och i universitetsmatematik.

Kirsti Hemmi disputerade på matematiska institutionen vid Stockholms universitet år 2006 med avhandlingen Approaching proof in a community of mathematical practice och arbetar för närvarande som undervisningsråd på Skolverket, Enheten för styrdokument. Avhandlingen kan laddas ner på http://www.diva-portal.org/diva/getDocument?urn_nbn_se_su_diva-1217-2__fulltext.pdf eller beställas som bokform från författaren.

Till detta pass finns ingen dokumentation utöver abstract.

Hem