720 Hur kan vi göra matematiken meningsfull för ALLA elever?

Gr/Gy, Skolledare
Föreläsning

Bengt Ulin

Enligt utförliga undersökningar tycker många elever att skolans matematik är tråkig.

Enligt min mening bidrar läromedlen i åtskilliga skolor till en undervisning av fornegyptisk modell: ”gör så här, så blir det rätt”. Förmodligen är många lärare alltför osjälvständiga i förhållande till exempelsamlingarna.

Det gäller för läraren att år efter år bibehålla sin entusiasm för ämnet. Inte minst genom fortsatt egen problemlösning kan man göra nya upptäckter av värde för undervisningen. Under årens lopp kan man skaffa sig en rad problem som är särskilt ämnade att stimulera eleverna till egna undersökningar och upptäckter.

I ett föredrag med rubriken ovan vill jag ge exempel på självinstruerande problem inom olika områden av matematiken och berätta lite om hur man kan bibehålla sin vitalitet som matematiklärare.

Klicka här för full dokumentation

Hem