326 Ett matematiskt experiment: Första siffran i tvåpotenser

Gy
Föreläsning

Torsten Ekedahl

En viktig komponent i all matematisk verksamhet är att lägga fram hypoteser.

Jag ska ge ett rätt typiskt, men ändå enkelt, exempel på utvecklandet av matematiska hypoteser. Detta exempel rör hur ofta olika siffror är de första siffrorna i potenser av två. Föredraget handlar om hur man kan undersöka denna fråga genom att samla in data, analysera dem och sedan försöka lägga fram en hypotes. Torsten Ekedahl är professor i matematik vid Stockholms universitet.

Till detta pass finns ingen dokumentation utöver abstract.

Hem