1014 Utematte – en mössklädd huvudsak

(Finns även som 730)

Gr, Skolledare
Workshop

Helena Lilja
Bodil Lövgren

Bakgrund: Sedan flera år tillbaka har vi på Naturskolan Asköviken i Västerås hållit grundkurser i Utematte. Vår målgrupp har varit lärare från Förskoleklass till år 9. Vi presenterade denna kurs på Matematikbiennalen i Malmö 2006.

Nu har vi efter önskemål tagit fram en fortsättningskurs. Den har vi delat upp i två delar med tydlig inriktning mot tidigare skolår respektive senare skolår.

Vi vill gärna presentera båda dessa kurser var för sig.
Innehåll i kursen för Förskoleklass till år 6:
Under hökens vingar kom, Med kroppen som mätinstrument, På kartan och i verkligheten, Hoppa och Hoppe, Späd saften och ta en klunk, Naturens vinklar, Grodorna på Hjortberget, I timmerstockarnas förunderliga värld, Trollsoppa och grenklur, Ängssnottror

Innehåll i kursen för år 6 till år 9:
Fågelskit, Pinntabellen, Kroppsmått, Vilken skala har kartan, Pythagoras och snottrorna, Späd hallonsaft och ta en klunk, Ordning bland rötter och vinkelknep, Grodmöte på Hjortberget, Höjdmätare, Bladbråk och Gyllene snittet, Rudöklippans koordinatsystem

Helena Lilja, matematiklärare, matematikutvecklare, ordförande i SMaL
Bodil Lövgren, ma/No lärare år 4-9, Naturskolan Asköviken och Bäckbyskolan i Västerås

Klicka här för full dokumentation

Hem