802 Eureka – Mondrian eller Kandinsky?

Allm, Skolledare
Workshop

Gunnel Berlin

I konsten finns många frågeställningar som återkommer inom matematiken. Tränar man geometri utgör Wassily Kandinskys måleri ett ypperligt tillfälle till studier av grundformerna. Hos Piet Mondrian finns många tillfällen att begrunda och arbeta med begrepp som yta, area och omkrets, för att inte tala om balans och spänning. I denna workshop går vi på upptäcktsfärd i matematikens och konstens gemensamma begreppsvärld med färger och olika material och tekniker.

Gunnel Berlin är konstnär, RGRM-ledare och initiativtagare till projekt Eureka. Hon har också skrivit boken Eureka – konstens väg till matematiken och tvärtom.

Projekt Eurekas grundtes är att konst i alla former kan vara en bro mellan konkret och abstrakt tänkande. En pilotstudie ang metodens inverkan på elevers koncentration, uthållighet och motivation pågår i samverkan med forskare från Sahlgrenska akademin, Högskolan för Kommunikation och lärande i Jönköping samt Fyrbodalinstitutet. Projektet har bl.a. vunnit pris för bästa skolutvecklingsprojekt på Skolforum 2006.
RGRM står för Ronnie Gardiners rytm metod.

Klicka här för full dokumentation

Hem