923 Samlärande i Matematikundervisning

Gs, Skolledare
Föreläsning

Gunilla Mellhammar
Petra Svensson

Att skapa variation i vår matematikundervisning är viktigt för oss och våra elever. Följande fyra begrepp har vi som ledord i vår kontakt med eleverna.

A    Aktivitet,
R    Reflektion,
I    Interaktion,
D    Dokumentation.

Elever som har lätt för att ta till sig matematik och elever som har svårigheter känner sig delaktiga i samlärande situationer. I de olika grupper som skapas blir det ett givande och tagande. Eleverna blir engagerade och vi har höga förväntningar på eleverna.

Eleverna vinner fördelar genom att lära sig samverka och lära av varandra. De blir också uppmärksamma på samarbetets värde.

Under föreläsningen berättar vi hur vi arbetar för att göra eleverna medvetna om att de kan lära av varandra. Beprövad erfarenhet! En rad exempel på aktiviteter som vi använder oss av kommer också att ges. Vi kommer att ta upp likheter och skillnader mellan vår undervisning i östra respektive västra Malmö.

En del forskningsrapporter och litteratur där vi känner att vi har stöd för våra tankar om undervisning kommer även att tas upp.

Gunilla Mellhammar (ansvarig). Folkskollärare och speciallärare med mångårig erfarenhet av undervisning skolår 4-9. MaSv-lärare Sundsbroskolan 6-9, Samordnare för Malmös Matematikutvecklare RMS, Matematikutvecklare Pedagogiska Centralen.
Petra Svensson. MaNO-lärare Rosengårdsskolan 6-9, Matematikutvecklare Rosengård,   Matematikutvecklare Pedagogiska centralen.

Klicka här för full dokumentation

Hem