123 Är det svårare att dela med fyra än med två när man läser matte C?

Gs/Gy
Föreläsning

Anna Lind Pantzare
Ewa Bergqvist

Våren 2004 infördes på försök två olika versioner av de nationella kursproven i matematik kurserna B. C och D. På varje kurs skiljer sig de båda versionerna åt i några av de ingående uppgifterna, medan övriga uppgifter är identiska. Versionerna är lika vad gäller antal uppgifter, antalet poäng och kravgränser. Det innebär att det är mycket viktigt att proven är parallella, det ska inte spela någon roll vilken av versionerna som eleverna får.

Syftet med studien var att undersöka om, hur och varför olika typer av förändringar i innehållet i uppgifter påverkar uppgifternas svårighetsgrad. Vi kommer att berätta om hur vi har gått tillväga för att kunna jämföra olika uppgifter med varandra och vad vi kommit fram till.

Ewa Bergqvist, doktor i matematikdidaktik
Anna Lind Pantzare, doktorand i beteendevetenskapliga mätningar

Klicka här för full dokumentation

Hem