417 Matematik och mångkulturalitet

Gr/Gy
Workshop

Marie Skedinger-Jacobson

Kan man tala om en mångkulturell matematik? Är inte matematik samma sak i hela världen? Svaret på den senare frågan bör vara ja, under förutsättning att en kontextlös matematik används. Men i undervisningen behöver eleverna se matematiken i ett sammanhang, inte minst historiskt. Varje kultur har, och har haft, sitt sätt att beskriva tal, konstruera hus, spela spel, beskriva tid, skapa konst mm. Med detta som utgångspunkt kan man genomföra en hållbar, intresseväckande och varierad matematikundervisning för alla elever, oberoende av ursprung. I arbetspasset ges konkreta exempel på hur olika multimodala uttrycksformer kan användas för att grundlägga matematiska begrepp. Elevernas olika sinnen tas tillvara liksom möjligheten att arbeta språkutvecklande och matematiskt.
Matematikområdet tal och mönster fokuseras i arbetspasset vilket är valt utifrån den aktuella internationella definitionen av matematik, ”The Science of Patterns”.

Marie har lång erfarenhet som matematiklärare i grund- och gymnasieskola. Hon arbetar numera med grundutbildning och fortbildning vid lärarutbildningen i Malmö. Hon har också uppdrag som resursperson för MSU inom projektet Matematik och flerspråkighet och arbetar med konstruktion av nationella prov för kurs A samt ingår i Biennalrådet. Vidare ingick Marie i Matematikdelegationens arbetsgrupp ”Kompetensutveckling och lärarutbildning”.

Klicka här för full dokumentation

Hem