526 Att bevisa det omöjliga

Gs/Gy
Föreläsning

Veronica Crispin Quinonez

I denna föreläsning kommer det att presenteras bevis för ett absurt geometriskt påstående, som kommer från en av Lewis Carrolls böcker. Vi ska även bevisa att vinkelsumman i en triangel är 180 grader på ett algebraiskt sätt, det vill säga utan att använda parallellaxiomet, som ju annars är ett ekvivalent påstående. Föreläsningen kommer alltså att handla om trolleri – skenbart korrekta bevis där en felaktighet har smugit sig in någonstans.

Jag disputerade i matematik i januari 2006. Min avhandling hette ”Integral closure of ideals and related operations on monomial ideals” och rörde ämnet kommutativ algebra. Sedan dess har jag varit universitetslektor i matematik, först ett år på KTH och nu på Stockholms universitet. Jag har undervisat på kurser på lärarprogrammet sedan våren 2005.

Klicka här för full dokumentation

Hem