809 Laborativ matematik – för bättre begreppsförståelse

Gr
Workshop

Maria Lindroth
Per Berggren

Laborativ matematik ger förutsättningar för fler att få en djupare begreppsförståelse. Ett laborativt och undersökande arbetssätt är dessutom mer stimulerande, för både elever och lärare.

Föreläsningen hålls som en work-shop där deltagarna får rikliga möjligheter att själva prova laborativa aktiviteter. Genom detta får deltagarna en möjlighet att fundera på vilket sätt aktiviteterna kan passa in i deras undervisning med deras elever. Under work-shopen kommer vi att visa hur man metodiskt kan använda laborativa aktiviteter för att introducera och genomföra en djupare undersökning som kan gå från de tidigaste skolåren till de sista.
- Vad kännetecknar en bra laboration?
- Hur introducerar man laborationer?
- Hur går man vidare?
- Hur examinerar man?

Vi bestämde oss 1994 för att göra vår undervisning mer laborativ, kommunikativ, undersökande och problemlösande, vilket visade sig vara helt i linje med den då nya kursplanen. Genom åren har vi kommit till insikt om att laborativa aktiviteter inte är en fråga om vilket material man använder, det är ett förhållningssätt till matematikundervisning.

Maria Lindroth och Per Berggren
Matematiklärare, författare och lärarfortbildare

Klicka här för full dokumentation

Hem