321 Variabler och magiska kvadrater

Gs
Föreläsning

Lennart Undvall

För tiotalet år sedan fanns det ofta i de nationella proven eller standardproven uppgifter i algebra som innebar förenkling av uttryck, t ex med hjälp av kvadreringsreglerna. I de nationella prov som förekommer idag har algebrauppgifter fått en helt annan inriktning. Uppgifterna handlar nu om att teckna algebraiska uttryck och att tolka algebraiska uttryck. Detta ställer andra krav på undervisningen i algebra.

I den här föreläsningen ges tips på innehåll i sådan undervisning. Deltagarna får ta del av ett stort antal intresseväckande algebrauppgifter med den inriktning som förekommer i nationella prov och som beskrivs i kursplanerna för grundskolan.

Lennart Undvall, lärare i matematik och fysik, läromedelsförfattare

Klicka här för full dokumentation

Hem