116 Betyg från skolår 6, nya möjligheter och gamla fällor

Gr, Skolledare
Föreläsning

Håkan Johansson

”When a cook tastes the soup, it is formative evaluation; when the dinner guest tastes the soup, it is summative evaluation”
(J. Harvey, Evaluation Cookbook)

Med utgångspunkt i citatet kan vem som helst med någon erfarenhet från matlagning berätta vad kocken är ute efter när han eller hon smakar av soppan. Alla förstår poängen med att smaka av soppan med jämna mellanrum eftersom kocken då har möjlighet att styra processen i riktning mot en färdig välsmakande soppa. Avsmakningarna ger möjlighet att korrigera i riktning mot slutmålet och det är kocken som styr processen på egen hand. Möjligen tar han eller hon hjälp av en kollega vid tillfälle för att få ett råd, men ansvaret för att utforma slutprodukten ligger hela tiden hos kocken.

Kocken befinner sig en summativ kontext och måste därför med nödvändighet inta ett formativt perspektiv - ett förhållande som självklart även bör råda när det gäller undervisning i matematik. I arbetet med att nå bästa möjliga resultat, och där en sammanfattande bedömning eller ett betyg summerar lärandet, är kontinuerlig feedback/gensvar sannolikt lärarens viktigaste redskap. I de bästa av världar är det dessutom eleven som är kocken..., eller hur.

Med utgångspunkt i citatet ovan, det vill säga begreppen formativ respektive summativ evaluering/bedömning, föreläser Håkan Johansson kring möjligheter och återvändsgränder när det gäller bedömning och betyg från skolår 6.

Håkan Johansson arbetar bland annat med att utveckla former, innehåll och metoder i grund- och gymnasieskolans undervisning. Håkan är VD på Didaktik Centrum AB och medverkade vid framtagandet av kursplanen i matematik (Lpo 94) och i arbetet med tillhörande stöd- och stimulansmaterial.

Klicka här för full dokumentation
 

Hem