801 Prinsessan checkar in och andra oändliga historier

Allm
Föreläsning

Qimh Xantcha

Oändligt är vad som icke är ändligt. Men hur många oändligheter finns det? En enda  – eller oändligt många?

Så kan man formulera den fråga som här skall utredas, och vars svar kommer att visa sig synnerligen märkligt. Vi inleder med att presentera Brasses berömda bakelse-problem, för att sedan illustrera de matematiska tankegångarna med hjälp av den lilla novellen ”Prinsessan checkar in” (vi tvekar att kalla det en saga), samt beskriva den förbluffande Kontinuumhypotesen, först framlagd av Cantor och småningom inkluderad bland Hilberts tjugotre problem.

Så lyder vårt föredrag i resumé. Med en parafras av Blake kan vi sammanfatta ännu kortare: ”Hold infinity in the palm of our hands, and eternity in an hour!”

Qimh Xantcha har flera års erfarenhet av undervisning och populärvetenskapliga föredrag och har i sin framtoning jämförts med Hans-Uno Bengtsson (hos vilken han också gått i lära). Numera är han verksam som matematiker vid Stockholms universitet.

Klicka här för full dokumentation

Hem