1010 Matematikverkstad – Vad, varför och hur?

Gt, Skolledare
Föreläsning

Margareta Oscarsson
Matilda Östman

En matematikverkstad kan se ut på många olika sätt men skall alltid vara en plats för lustfyllt lärande. Den ska locka fram nyfikenhet, fantasi och kreativitet och bidra till positiva upplevelser och erfarenheter av matematik.

En verkstad skall vara till för alla elever – såväl de som behöver extra utmaningar som de i behov av särskilt stöd. Ett laborativt arbetssätt med utgångspunkt i en matematikverkstad kan vara ett sätt bland flera för att vidga synen på matematikämnet, nå uppsatta mål och underlätta för läraren att genomföra en omväxlande undervisning.

Vi berättar om hur vi löst allt detta på Eiraskolan och om hur vi på matematikcaféer har diskuterat pedagogiska frågor och fortbildat all personal på skolan.

Margareta Oscarsson, är mellanstadielärare vid Eiraskolan i Stockholm
Matilda Östman, 1-7 lärare ma/no vid Eiraskolan i Stockholm

Klicka här för full dokumentation

Hem