421 Algebra på en annen måte?

Gs
Workshop

Svein Hallvard Torkildsen

Tradisjonelt har arbeidet med algebra i skolen bestått i å forenkle uttrykk, omforme og bruke formler, løse likninger og tegne grafer. I stor grad har dette foregått uten at denne avanserte matematikken er satt inn i en sammenheng. På denne workshopen skal vi se på hvordan vi med enkle midler kan sette algebraen inn i en sammenheng som gir elevene en opplevelse av hva algebra brukes til i det virkelige livet.

Algebra er et avansert symbolspråk. Med utgangspunkt i den historiske utviklingen av algebra presenterer vi en modell for hvordan den symbolske algebraen kan bli et naturlig språk for elevene å uttrykke seg i, resonnere i og kommunisere sine resonnementer i. Metoden bygger på Vygotskys teori om første og annen ordens språk.

På denne workshopen gir vi en kort presentasjon av grunnideene i metodikken og illustrerer ideene med oppgaver deltakerne kan arbeide med.

Svein H. Torkildsen har 36 års erfaring fra undervisning i grunnskolen, vesentlig på høgstadiet. Torkildsen fikk i 2005 Holmboes Minnepris som gis til en norsk lærer som har drevet en god matematkkundervisning for sine elever og vært en inspirasjon for andre matematikklærere. Torkildsen arbeider nå ved Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen i Norge og er organisasjonssekretær i LAMIS, den norske matematikklærerforeningen.

Klicka här för full dokumentation

Hem