103 Global uppvärmning och samhällsekonomiska kalkyler

Allm
Föreläsning

Olle Häggström

Idag råder en så gott som fullständig vetenskaplig konsensus om att en omfattande och av människan orsakad global uppvärmning pågår. Ändå går meningarna kraftigt isär bland nationalekonomer om hur bråttom det är att vidta kraftfulla åtgärder. Jag ämnar i detta föredrag diskutera den matematiska grunden för deras samhällsekonomiska kalkyler och visa varför de kommer till så olika slutsatser.

Jag är professor i matematisk statistik på Chalmers och ledamot i Kungliga Vetenskapsakademien, och var 2005-2007 ordförande i Svenska matematikersamfundet.

Klicka här för full dokumentation

Hem