128 Förändrad matematikundervisning

Gy, Skolledare
Föreläsning

Susanne Tornert
Robert Aspfors

Efter att ha fått nya elevgrupper med sämre förkunskaper och minskat intresse för matematik var vi tvungna att fundera över vårt sätt att undervisa. Lyckligtvis startade Kompetensfonden i Stockholms Stad projektet Matematikvisionen som gav oss tid att hitta nya sätt och former. Föreläsningen bygger på resultatet av de fyra år som projektet pågick, och kommer att innehålla konkreta lektionsupplägg, laborationsmaterial och annat material, men också råd och tips för hur man kan arbeta som ämnesgrupp på en skola.

Föreläsare är Robert Aspfors och Susanne Tornert. Båda arbetar på Farsta gymnasium i Stockholm och har de senaste sex åren varit mycket engagerade i dessa frågor.

Klicka här för full dokumentation

Hem