205 Koder, tankeläsare, korttrick och stengetter!

Allm
Workshop

Alf Gunnarsson

I denna workshop genomför vi ett antal laborativa uppgifter, som kan användas för att träna eleverna i logiskt tänkande samtidigt som de skapar omväxling i matematikundervisningen.

Flera av uppgifterna kan genomföras under de första skolåren, eftersom lösningarna inte kräver några speciella matematiska förkunskaper.

Alf Gunnarsson har varit IT-pedagog och lärare i matematik och fysik på högstadiet. Ansvarig för webbplatsen ”Klurigt” (www.eksjo.se/mathpuzzle).

Klicka här för full dokumentation

Hem