408 Lesson study – att lära av varandra

Allm, Skolledare
Föreläsning

Staffan Åkerlund

I mina ögon saknar lärare ett enkelt men utvecklande sätt att lära av varandra. En annan fråga är hur man som lärare får idéer som skapas från exempelvis biennalens alla intryck att hända i det egna klassrummet?

Ett svar på detta kan vara lesson study. Då planerar och genomför man som lärarlag några lektioner tillsammans, vilket ger rikt med tillfällen att reflektera och diskutera vardagen i läraryrket. För att se vardagen i ett nytt ljus kan även forskare bjudas in som bollplank till respektive lärargrupp, vid ett fåtal tillfällen. Den kontinuerliga dialog som då skapas kan med tiden ge avtryck i undervisningen.

Sedan läsåret 2003 har ett ökat antal lärargrupper i Skellefteå kommun använt lesson study. Från hösten 2007 är 11 grupper igång på 8 olika skolor. Sammantaget skapar lesson study ett enkelt sätt att fokusera diskussionerna kring pedagogiska frågor samt att hela tiden utveckla sin undervisning.

Staffan Åkerlund arbetar som utvecklingsstrateg i Skellefteå kommun. Han initierade arbetet med lesson study i Skellefteå när han arbetade som matematik- och no-lärare på Sörböleskolan. Lesson study tillsammans med learning study möts av ett växande intresse från skolor över hela landet.

Klicka här för full dokumentation

Hem