1006 Examinationsformer i lärarutbildningen

Allm
Föreläsning

Yvonne Liljekvist
Lotta Råberg

I kursen Kreativ matematik har vi utvecklat olika typer av examinationsformer. Vi har försökt att göra studenterna delaktiga och att examinationstillfället blir ett lärtillfälle.

Vi presenterar våra olika examinationsformer och vill sedan bjuda in till ett idéutbyte med andra lärarutbildare i matematik. Tanken är att vi diskuterar hur vi ytterligare kan utveckla examinationerna mot lärandemålen i våra kursplaner.

Yvonne Liljekvist och Lotta Råberg är lärarutbildare vid Karlstads universitet.

Klicka här för full dokumentation

Hem