1019 Att möta elever med invandrarbakgrund i matematikundervisningen

Gr/Gy, Skolledare
Föreläsning

Madeleine Löwing

Sett ur ett utifrånperspektiv får man intrycket att matematik och matematikundervisning ser likadan ut över hela världen. Så är det inte. Det matematikinnehåll som undervisas och de undervisningsmetoder som används är mycket olika i olika kulturer/länder. Många elever och deras föräldrar känner inte till vilka krav som ställs i svensk skolan eller vilka mål som skall uppnås. Som exempel är talens namn uppbyggda på olika sätt i olika kulturer/språk och man räknar på helt olika sätt i olika kulturer. Andra kritiska faktorer är att man i olika kulturer/länder har olika syn på inlärning, grupparbete, konkretisering, färdighetsträning, läxor mm vilket inte alla föräldrar/lärare är medvetna om.

En förutsättning för att kunna ta hand om elever med invandrarbakgrund är att det görs en omsorgsfull kartläggning av de kritiska faktorerna i kulturmötena. Det gäller såväl det matematikinnehåll som skall undervisas som det undervisningsspråk (didaktiska språk), de undervisningsmetoder och den organisation som möjliggör lärandet av det aktuella innehållet. Under föredraget problematiseras olika matematikinnehåll ur ett språkligt och kulturellt perspektiv.

Madeleine Löwing är fil dr i matematikämnets didaktik och är verksam som universitetslektor inom lärarutbildningen vid Göteborgs universitet.

Klicka här för full dokumentation

Hem