904 Mina läroplaner i matematik från 1919 till 1994

Allm, Skolledare
Seminarium

Peder Claesson

När jag gick i folkskolan på 1940-talet undervisades jag troligen enligt 1919 års undervisningsplan för rikets folkskolor. När jag tog folkskollärarexamen 1955 fick jag i min hand Undervisningsplaner för rikets folkskolor 1955 (U55). Som kommunal konsulent fick jag vara med om att införa 1962 års läroplan (Lgr 62) i Linköping. Som fortbildningskonsulent fick jag introducera 1969 års läroplan (Lgr 69) i Östergötland. När 1980 års läroplan (Lgr 80) togs fram var jag skolkonsulent i matematik på skolöverstyrelsen och var med om att skriva den. Dessutom tog då jag initiativet till den första matematik-biennalen som ett forum för erfarenhetsutbyte. Lpo 94 som kom sen tog pedagogerna över. Vid mitt seminarium hoppas jag på att få träffa andra som var med för att diskutera varför det blev som det blev.

Peder Claesson har varit folkskollärare, högstadie- och gymnasielärare, fortbildningskonsulent i matematik och fysik, metodiklektor och senare universitetsadjunkt i samma ämnen vid Linköpings universitet, skolkonsulent i matematik vid skolöverstyrelsen. Han tog initiativet till den första matematikbiennalen och var med om att bilda Sveriges Matematiklärarförening och var under tio år ansvarig för föreningens sommarkurs i Mullsjö. Han hade ansvaret för matematikbiennalerna 1988 och 1990 i Linköping och 2002 i Norrköping.

Klicka här för full dokumentation

Hem