925 Med fantasi och förståelse i grafernas värld

Gs/Gy
Workshop

Mats Brunström

När man jobbar med grafer som beskriver verkliga förhållanden och händelser finns utmärkta möjligheter att göra matematiken levande och spännande. Man kan få in många av de strävansmål som uttrycks i kursplanerna för grundskolan och gymnasiet. Eleverna kan lockas att resonera och argumentera för sitt tänkande och det finns gott om exempel som bör kunna fånga deras intresse och väcka deras kreativitet. Om man jobbar mycket med tolkning av grafer, utan att ha exakta värden och utan att göra beräkningar, kan elever som anser sig själva som svaga i matematik på grund av bristande aritmetikkunskaper få en ny chans att lyckas. De kan därmed få en ökad tilltro till den egna förmågan att lära sig och att använda matematik. Under workshopen ges många förslag på hur man kan arbeta med grafer. Från enkla exempel för att ge förståelse för det tvådimensionella koordinatsystemet till mer avancerade exempel. Det kan gälla att lösa problem med hjälp av grafer eller att göra modeller för att t ex kunna förklara att torsken kan dö ut i vissa vatten trots fiskeförbud.

Mats Brunström är universitetsadjunkt i matematik och arbetar med lärarutbildning vid Karlstads universitet.

Klicka här för full dokumentation

Hem