110 Tema – matematik

Fö/Gt
Föreläsning

Birgitta Kuijl

Att lösa problem och integrera matematiken i olika teman och i de vardagliga aktiviteterna på ett meningsfullt sätt, gör att matematiken blir levande.

Matematiken finns runt omkring oss hela tiden och vi vuxna måste synliggöra den för eleverna.

Vi måste lyfta fram den matematik som finns i olika teman/ vardagen och organisera undervisningen kring detta.

Birgitta Kuijl, lågstadielärare, speciallärare, fortbildare och läromedelsförfattare.

Klicka här för full dokumentation

Hem