1002 Vad varje matematiklärare bör veta

Allm, Skolledare
Föreläsning

Aref Hamawi

En matematiklärare har en övergripande roll i sin matematikundervisning. Oavsett vilken kurs, nivå eller målgrupp man undervisar i bör en matematiklärare kunna en rad viktiga uppgifter dels för att kunna flitigt behärska sitt ämne och dels för att kunna bemöta eventuella förfrågningar och förklaringar. Dessa kunskaper sträcker sig allt från de grundläggande fundamentala tal till vissa ekvationer och formler samt bevis. Ämne som filosofi och historia, naturkunskap, religion och konst har en direkt och central anknytning till matematikundervisningen. Föreläsningen belyser de mest 20 tal matematiska kunskaper som en matematik lärare måste ha i sitt bagageutrymme.

Aref Hamawi, lektor i matematik och fysik vid Marks gymnasium, Kunskapens Hus, i Kinna. Hamawi har medverkat i olika konferenser och biennaler samt UR’ s program ``På tal om matte``.

Klicka här för full dokumentation

Hem