926 Klarar Östersjön nuvarande fiskekvoter för torsk – en matematisk modell för fiske

Gs/Gy
Föreläsning

Thomas Martinsson

När man studerar hur fiskbestånd varierar med tiden måste man bland annat ta hänsyn till att storleken på nuvarande population påverkar hur mycket yngel som föds och detta kommer i sin tur att påverka storleken av populationen längre fram. Man säger att det finns en återkoppling (feedback) i systemet. Det är ganska komplicerat att förstå hur sådana system utvecklas och hur de påverkas av faktorer som fiskekvoter mm. Däremot kan man med dator göra enkla modeller och göra simuleringar av olika situationer för att öka sin förståelse för systemet och bedöma hur känsligt det kan vara för olika typer av störningar. Datorn gör de komplicerade numeriska beräkningarna och man kan enkelt följa populationens utveckling på diagram som datorn ritar.

I denna föreläsning skall vi göra en enkel modell för en fiskpopulation och undersöka hur den reagerar för olika nivåer på fiske. Trots att modellen är enkel uppvisar den ett tämligen komplext beteende som indikerar att man skall vara mycket försiktig med fiske när beståndet blivit kraftig decimerat under lång tid. I denna modell kan man få insikter i om beståndet kan återhämta sig om man slutar fiska eller inte. Däremot ger modellen inte svar om hur många ton man kan fiska varje år.

Forskare är eniga om att Östersjön hotas av total utfiskning av torsk men har svårt att övertyga de politiker som bestämmer. Stora investeringar i fiskeflottor och arbetstillfällen för fiskare är konkreta saker som är lättare att förstå. Datorsimulering är ett sätt att tydliggöra vad som händer och kommer att hända under havsytan om fisket bedrivits alltför intensivt.

Thomas Martinsson, lektor, Karlstads universitet, Karlstad, Sverige

Klicka här för full dokumentation

Hem